Serwis informacyjny miejscowości Nowy Świat i okolic

Druga sesja

Nowa Rada Miejska (jakby nie było) już po komisjach przed sesją budżetową. Były to dla większości nowe doświadczenia gdyż były to ich pierwsze posiedzenia komisji. Jednocześnie były to bardzo ciężkie komisje ponieważ przygotowujące do zatwierdzenia przyszłoroczny budżet naszej gminy który…